Return to Article Details Cơ sở của mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân Download Download PDF