Quay trở lại chi tiết bài viết Yếu tố phân mảnh qua hình tượng người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong Nghệ sĩ hình thể của Don Delillo Tải xuống tải PDF