Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu thu nhận bột huyết từ phế phẩm huyết heo để ứng dụng làm thức ăn gia súc Tải xuống tải PDF