Đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên Khuyết tật chi dưới hạng thương tật S5, S6 đội tuyển bơi lội người Khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Nguyễn Trọng Nghĩa
điểm /   đánh giá
Published
2021-07-09