ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TIỆN NGHI CỦA MỘT VĂN PHÒNG ĐIỂN HÌNH SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA CỤC BỘ BẰNG ANSYS FLUENT

  • Trần Thị Thu Hằng Khoa Năng lượng Nhiệt - Trường Cơ Khí - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Vũ Hải Trung Trường Cơ Khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Trần Thị Thu Hường KHOA ĐIỆN TỬ, Trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội
Từ khóa: CFD, điều hòa, mô phỏng, văn phòng, phân bố nhiệt độ, phân bố CO2

Tóm tắt

Một văn phòng điển hình có sử dụng điều hòa cục bộ điều khiển kiểu ON/OFF được mô phỏng bằng bộ công cụ mô phỏng khí động lực học trên máy tính (CFD). Trong đó, trường phân bố tốc độ, nhiệt độ tại các thời điểm khác nhau ứng với nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ điểm đặt khác nhau được xem xét. Bên cạnh đó, nồng độ khí CO2 sau những khoảng thời gian khác nhau để kiểm tra chất lượng không khí cũng được phân tích. Kết quả cho thấy rằng thời gian chạy máy kéo theo là năng lượng tiêu tốn sẽ tăng khi nhiệt độ cài đặt giảm và nhiệt độ ngoài trời tăng đáng kể. Mật độ trung bình CO2 trong phòng ở mức tốt và trung bình trong vòng 5 giờ đầu. Phân bố tốc độ gió và nhiệt độ là khá đồng đều ở trong phòng và đáp ứng điều kiện tiện nghi của con người.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-15