Quay trở lại chi tiết bài viết Sản lượng điện tháng 5.2021 Tải xuống tải PDF