Quay trở lại chi tiết bài viết Trao đổi về tua bin công suất lớn trong nhà máy nhiệt điện vận hành với tần số điện 50 Hz và 60 Hz Tải xuống tải PDF