Trao đổi về tua bin công suất lớn trong nhà máy nhiệt điện vận hành với tần số điện 50 Hz và 60 Hz

  • Bùi Thanh Hung Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt

Bài báo phân tích các đặc điểm của tua bin công suất lớn trong nhà máy nhiệt điện với các tần số lưới điện 50 Hz hoặc 60 Hz. Việc lựa chọn tần số lưới điện của các quốc gia, khu vực trên thế giới phần lớn do yếu tố lịch sử. Hệ thống điện Việt Nam sử dụng tần số 50 Hz mang lại lợi thế giúp các nhà máy nhiệt điện có cấu hình tổ máy tua bin đơn giản hơn so với các nhà máy cùng qui mô nhưng hoạt động ở tần số 60 Hz.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-14