Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng công suất sóng siêu âm trong thiết bị sấy sâm bố chính bằng phương pháp bơm nhiệt kết hợp sóng siêu âm

  • Lê Quang Huy Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
  • Nguyễn hay Đại Học Nông Lâm TP. HCM
  • Nguyễn Hữu Quyền Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
  • Ngô Thị Minh Hiếu Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
  • Lê Thành Đạt Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
Từ khóa: bơm nhiệt, chi phí điện năng, saponin, sâm bố chính, sóng siêu âm, thời gian sấy

Tóm tắt

Sâm Bố Chính (Abelmoschus sagittifolius) là một dược liệu quý, có giá trị cao, thành phần hóa học chính là saponin triterpen, coumarin, chất nhầy, acid béo, đường khử, polyphenol, các nguyên tố vi lượng. Thành phần saponin, được hiểu như là hoạt chất chính tạo nên những giá trị của nhân sâm, do đó người ta còn gọi sâm Bố Chính là nhân sâm của người nghèo vì có công dụng gần giống nhân sâm lại rẻ tiền hơn. Trên thiết bị sấy bằng phương pháp bơm nhiệt kết hợp với sóng siêu âm. Chúng tôi sẽ trình bày phương pháp thực nghiệm và kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng công suất sóng siêu âm đến thời gian sấy, chi phí điện năng cũng như tổn thất saponin của sâm bố chính.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-14