Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá giảm phát thải khí nhà kính khi dùng môi chất lạnh R32 thay cho R410a trong điều hòa không khí gia dụng bằng phương pháp TEWI Tải xuống tải PDF