Phân tích và lựa chọn các giải pháp trữ lạnh cho các hệ thống điều hòa không khí có khả năng áp dụng tại Việt Nam

  • Võ Chí Chính
  • Dương Hoàng Văn Bản
  • Lê An

Tóm tắt

Trữ lạnh cho các hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) đã được quan tâm nghiên cứu và áp dụng ở Việt Nam và trên Thế giới từ lâu. Tuy nhiên, cho đến nay việc trữ lạnh vẫn chưa được áp dụng một cách rộng rãi và phổ biến, mặc dù có nhiều ưu điểm và có khả năng mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung phân tích các đặc điểm cơ bản của hệ thống trữ lạnh cho điều hòa không khí, bao gồm: Các ưu điểm cơ bản của trữ lạnh, hệ thống điều hòa nào có thể áp dụng giải pháp này, thời gian trữ và xả lạnh hợp lý, loại môi chất trữ lạnh nào là phù hợp và phân tích ưu nhược điểm của các sơ đồ trữ lạnh. Trên cơ sở đó chúng tôi đề xuất giải pháp phù hợp nhất có thể áp dụng tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22