Xây dựng bộ điều khiển tách kênh điều khiển nhiệt độ - độ ẩm cho buồng lên men

  • Lê Kiều Hiệp
  • Nguyễn Văn Thông

Tóm tắt

Nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí là hai trong số những yêu cầu kỹ thuật của một số quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, việc điều khiển chính xác hai thông số này bằng cách sử dụng các vòng điều khiển độc lập rất khó đạt được. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp nhận dạng đối tượng điều khiển nhiệt độ, độ ẩm tương đối cho buồng lên men thực phẩm trong điều kiện không thể tiến hành nghiên cứu thực nghiệm do quá trình sản xuất là liên tục. Một mô hình mô phỏng CFD đã được sử dụng để xây dựng đặc tính quá độ của các đối tượng điều khiển. Qua đó, mô hình hàm truyền của đối tượng điều khiển nhiệt độ, độ ẩm tương đối và các ảnh hưởng chéo giữa hai thông số này đã được xác định. Các kết quả mô phỏng trên phần mềm Matlab - Simulink đã cho thấy bộ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm tách kênh chỉ hoạt động tốt khi sử dụng thêm các mạch bù ảnh hưởng chéo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22