ẢNH HƯỞNG CỦA THÓI QUEN KHÔNG PHÂN LOẠI RÁC TỪ NGUỒN ĐẾN TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM BỜ BIỂN TỈNH NINH THUẬN

  • Nguyễn Thu Trang
Từ khóa: ô nhiễm, rác sinh hoạt, phân loại rác, nhận thức môi trường

Tóm tắt

Ô nhiễm môi trường biển đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, cấp bách làm cản trở không nhỏ đến ngành du lịch biển của tỉnh Ninh Thuận. Nghiên cứu này được triển khai bằng phương pháp điền dã dân tộc học và khảo sát xã hội học tại ven biển phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; có 250 hộ gia đình được điều tra bằng bảng hỏi định lượng và 15 cuộc phỏng vấn sâu. Kết quả cho thấy, người dân cơ bản chưa thấy rõ tầm quan trọng của việc phân loại rác từ nguồn, chưa phân biệt được các loại rác, số lượng thùng rác khu vực ven bờ chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng, người dân chưa dành thời gian để phân loại rác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-04
Chuyên mục
Bài viết