PHÂN TÍCH NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ SƠN LA BẰNG BẢN ĐỒ CẢNH BẢO RỦI RO

  • Nguyễn Văn Minh
Từ khóa: tai biến, trượt lở, bản đồ trượt lở, tiềm năng, cảnh báo

Tóm tắt

Nghiên cứu về tai biến tự nhiên hiện nay là một hoạt động khoa học phổ biến, giúp nhận diện các loại hình tai biến, việc khai thác, sử dụng lãnh thổ hợp lí, ổn định đời sống dân cư. Tình trạng trượt lở diễn ra mạnh mẽ ở nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Cũng như các thành phố miền núi khác, Sơn La có quỹ đất mặt bằng hạn chế, địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, khí hậu nóng ẩm, mưa mùa là những nguyên nhân gây ra hoạt động tai biến trượt lở đất đá. Bài viết đề cập đến tai biến trượt lở đất đá khu vực thành phố Sơn La thông qua việc thành lập bản đồ trượt lở, phân tích, thống kê nguy cơ trượt lở trong phạm vi thành phố, kết hợp với phân tích quy hoạch hiện tại để đề xuất cảnh báo giúp ổn định đời sống dân cư.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-04
Chuyên mục
Bài viết