Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH Tải xuống tải PDF