Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn là các bài báo khoa học, trao đổi học thuật, thông tin về những vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về Nghiên cứu khoa học Địa lý nhân văn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Bài gửi đăng là bài mới, chưa từng đăng trên các sách, báo, tạp chí khác.

Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tính 0,5 điểm.

Tổng biên tập: TS. Trần Ngọc Ngoạn

Phó Tổng biên tập: TS. Nguyễn Song Tùng

Tòa soạn Tạp chí: TS. Nguyễn Đình Đáp 

Email: nguyendinhdap@gmail.com

ĐT: 0903285940