CHỦ NGHĨA DÂN TỘC VACCINE VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0038

  • Tạ Thị Nguyệt Trang
  • Phạm Chiến Thắng
Từ khóa: Chủ nghĩa dân tộc vaccine, covid-19, quan hệ quốc tế, vaccine, covax.

Tóm tắt

Để đánh giá về cách hành xử của các quốc gia trên thế giới trong đại dịch, nhiều nhà nghiên cứu đã dựa trên hành vi ứng xử trong quan hệ quốc tế ở những đại dịch trước đây. Khi các cam kết hợp tác quốc tế không được thực thi, thì hầu hết các nhà lãnh đạo chỉ tập trung cho mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân của họ thay vì mục tiêu làm chậm sự lây lan của virus ở những khu vực khác trên thế giới. Tư tưởng này được gọi với cái tên Chủ nghĩa dân tộc vaccine, nó sẽ gây ra những hậu quả khó lường mang tính toàn cầu. Để có thể đánh giá các vấn đề ảnh hưởng của chủ nghĩa này, bài nghiên cứu sẽ phân tích dựa trên các yếu tố khái niệm, quan điểm về quyền lực và vai trò của các thể chế

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO