BIỂU TƯỢNG TENGU TRONG TRUYỆN NGẮN CÁI MŨI CỦA AKUTAGAWA RYUNOSUKE

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0021

  • Tạ Hoàng Minh
Từ khóa: Akutagawa Ryunosuke, Tengu, nhân vật chính, hình hài, tâm lí.

Tóm tắt

Cái mũi (Hana) của Akutagawa Ryunosuke là một câu chuyện hấp dẫn và để lại những ấn tượng mạnh mẽ cho người tiếp nhận. Được cho là lấy cảm hứng từ Truyện bây giờ đã xưa của Nhật Bản, ảnh hưởng từ Cái mũi của N. Gogol (Văn học Nga), bằng ngòi bút sắc bén của mình, tác giả đã “giải phẫu” các hiện tượng tồn tại đầy rẫy trong xã hội ông sống. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy biểu tượng Tengu của nghệ thuật truyền thống Nhật Bản thấp thoáng trong hình hài và quá trình vận động tâm lí của nhân vật chính truyện ngắn này. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO