LƯỢC KHẢO VĂN HỌC CỦA NGUYỄN VĂN TRUNG – BỘ GIÁO TRÌNH GIÀU TÍNH THỰC TIỄN

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0008

  • Đỗ Văn Hiểu
Từ khóa: Lí thuyết văn học, phê bình văn học, giáo trình lí luận văn học, văn học miền Nam.

Tóm tắt

Lược khảo văn học của Nguyễn Văn Trung là bộ giáo trình văn học phổ biến ở miền Nam vào những năm 60, 70 của thế kỉ XX. Do ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử đặc thù, nên bộ giáo trình này gặp không ít thăng trầm, nhưng càng về sau thì giá trị của nó càng được khẳng định. Lược khảo văn học là bộ giáo trình giàu tính thực tiễn, điều đó được thể hiện ở cách biên soạn kết hợp giữa Lí luận văn học, Lịch sử văn học và Phê bình văn học; thể hiện trong việc tiếp thu tư tưởng học thuật phương Tây hiện đại nhằm giải quyết khó khăn của nghiên cứu phê bình văn học trong nước; thể hiện trong việc vận dụng lí thuyết văn học nước ngoài vào nghiên cứu các hiện tượng văn học dân tộc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO