Quay trở lại chi tiết bài viết CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ MỘT KHUÔN MẶT PHỤ NỮ CỦA SVETLANA ALEXIEVICH – NHỮNG GÓC KHUẤT VỀ CHIẾN TRANH QUA TIẾNG NÓI KHÁNG CỰ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ Tải xuống tải PDF