ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG SỬ THI RAMAYANA CỦA ẤN ĐỘ

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0003

  • Lê Thị Bích Thủy
Từ khóa: Điểm nhìn trần thuật, sử thi Ramayana, Ấn Độ.

Tóm tắt

Điểm nhìn là một vấn đề then chốt của kết cấu. Tác giả không thể miêu tả, trần thuật các sự kiện về đời sống nếu không lựa chọn một điểm nhìn đối với sự vật, hiện tượng. Điểm nhìn nghệ thuật giúp cho người đọc, người nghe có được một cái nhìn sâu hơn về cấu tạo nghệ thuật của tác phẩm để hiểu sâu sắc hơn những giá trị nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Khi nghiên cứu điểm nhìn trần thuật trong sử thi Ramayana Ấn Độ, chúng tôi muốn xét về kĩ thuật chọn chỗ đứng của tác giả trong tọa độ không gian, thời gian để quan sát và kể lại cho người nghe, độc giả. Chúng tôi nhận thấy, trong sử thi Ramayana, điểm nhìn trần thuật được kết cấu rất linh hoạt trong sự sáng tạo của tác giả sử thi, người kể chuyện. Đó là điểm nhìn toàn tri của người kể chuyện với sự dịch chuyển điểm nhìn trong không gian- thời gian, thể hiện những thái độ, tình cảm của bậc con cháu với “quá khứ tuyệt đối” ở điểm nhìn bất biến. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO