VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN THỨC NỘI DUNG SƯ PHẠM ĐỂ XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC SƯ PHẠM ĐỊA LÍ CHO SINH VIÊN

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0061

  • Hà Văn Thắng
Từ khóa: Kiến thức nội dung sư phạm, Kiến thức sư phạm địa lí

Tóm tắt

Bài báo này trình bày cách thức tiếp cận để xác định kiến thức nội dung sư phạm dành cho đối tượng là sinh viên ngành sư phạm địa lí. Kiến thức nội dung sư phạm của sinh viên ngành sư phạm địa lí (PGK-ST) được xây dựng trên cơ sở vận dụng những mô hình kiến thức nội dung sư phạm (PCK) và Kiến thức nội dung sư phạm dành cho giáo viên địa lí (PCK-G). Nghiên cứu lí thuyết, tham vấn chuyên gia giáo dục địa lí, tổng kết kinh nghiệm là những phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu này. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO