CHỦ ĐỀ TÌNH YÊU TRONG KỊCH THƠ SƠKUNTƠLA CỦA KALIĐASA

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0048

  • Lê Thị Bích Thủy
Từ khóa: Tình yêu, kịch thơ Sơkuntơla, Kaliđasa

Tóm tắt

Trong nền văn học Ấn Độ, Kaliđasa vẫn luôn chiếm “địa vị độc tôn chúa thơ” và kịch thơ Sơkuntơla là tác phẩm mẫu mực của quy phạm sân khấu triều đình. Trong tác phẩm Sơkuntơla, nhà thơ Kaliđasa đã tập trung ngòi bút của mình để ca ngợi tình yêu trong sáng, thuỷ chung. Ông ca ngợi tâm hồn trong trắng cùng những khát vọng yêu đương, hạnh phúc của con người trong cuộc sống và dùng tình yêu để phê phán những giáo lí cứng nhắc, hoang tưởng của tôn giáo, luật lệ hà khắc của chế độ đẳng cấp đã bóp nghẹt trái tim con người. Kaliđasa đã đẩy vấn đề đẳng cấp xuống hàng thứ yếu, đưa tình yêu lên chủ đề chính và để cho các nhân vật hành động, thể hiện tính cách trong các mối quan hệ và làm nổi bật sự chiến thắng của tình yêu. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO