MÀU SẮC HUYỀN THOẠI TRONG MIÊU TẢ NHÂN VẬT ANH HÙNG CỦA SỬ THI MAHABHARATA

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0047

  • Nguyễn Thị Tuyết Thu
Từ khóa: huyền thoại, nhân vật anh hùng, thần linh

Tóm tắt

Xuất phát từ nhận xét về mối quan hệ giữa thần linh và người anh hùng trong Mahabharata của nhà nghiên cứu người Pháp Georges Dumézil, người viết đã phân tích và chứng minh những biểu hiện của mối quan hệ này qua văn bản sử thi Mahabharata. Từ đó, rút ra hai đặc điểm cơ bản: motif sinh nở thần kì và vai trò của các tác nhân siêu nhiên đã tạo nên màu sắc huyền thoại trong miêu tả nhân vật anh hùng của sử thi Mahabharata. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO