BIỂU TƯỢNG CỪU TRONG TIỂU THUYẾT HARUKI MURAKAMI

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0046

  • Phan Thị Huyền Trang
Từ khóa: Haruki Murakami, Cừu, biểu tượng, hiện thực huyền ảo, nhà văn Nhật Bản

Tóm tắt

Murakami là nhà văn có biệt tài trong việc sử dụng biểu tượng. Ngoài Mèo, Giếng, Bức tường,… Cừu là loại vật gần gũi trong cuộc sống của ông đã trở thành một trong những biểu tượng độc đáo. Trong tiểu thuyết của mình, Murakami khắc họa cừu thành biểu tượng của sức mạnh Nhật Bản, biểu tượng của cái ác, của dục vọng vật chất và quyền lực,… Đặc biệt, cừu còn tham gia vào tiến trình tự sự huyền ảo, mang lại nhiều nét nghĩa bất ngờ cho người đọc. Với tất cả các ý nghĩa này, cừu đã góp phần không nhỏ trong việc làm tăng thêm các tầng bậc ngữ nghĩa trong truyện kể của nhà văn, đồng thời khẳng định thêm nữa dấu ấn văn hóa Nhật Bản trong bản sắc tự sự Murakami. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO