VỀ CÁCH TIẾP CẬN VĂN MINH PHƯƠNG TÂY CỦA NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

  • Nguyễn Thị Châu
Từ khóa: Văn minh phương Tây, tiếp nhận văn hóa, cận đại hóa, bunmeikaika.

Tóm tắt

Nhật Bản là một quốc gia thành công nhất ở châu Á trong việc phát triển kinh tế - xã hội trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Một trong những nguyên nhân đem lại thành công trên là ngay từ thời lập quốc, người Nhật đã luôn ý thức việc học tập bất kì nước khác vì họ nhận thấy: vào thời điểm đó việc bắt chước là có lợi cho sự phát triển và sự phồn vinh của đất nước. Trong quá khứ, Nhật Bản đã ba làn sóng lớn tiếp thu văn minh bên ngoài một cách ồ ạt: lần thứ nhất, thế kỉ VII - VIII, học tập văn minh Trung Hoa. Lần thứ hai, vào nửa cuối thế kỉ XIX: tiếp thu văn minh phương Tây. Lần thứ ba: tiếp thu văn minh Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Bài viết này tập trung làm rõ hai lần tiếp thu văn minh Âu - Mỹ cùng với ảnh hưởng của nó tới xã hội Nhật Bản và so sánh với Việt Nam, tìm ra được điểm tương đồng và khác biệt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO