TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG VÀ MĨ HỌC TIẾP NHẬN VĂN HỌC CỦA THIẾU NHI

  • Lê Văn Trung
Từ khóa: Nguyễn Huy Tưởng, văn học thiếu nhi, truyện cổ tích viết lại, tầm đón đợi, mĩ học tiếp nhận.

Tóm tắt

Nguyễn Huy Tưởng là một trong những nhà văn có công rất lớn trong việc đặt nền móng cho nền văn học viết thiếu nhi hiện đại. Bên cạnh những câu chuyện về người thật, việc thật, những câu chuyện cổ tích viết lại của tác giả được đông đảo bạn đọc trẻ em say mê tìm đọc. Thế giới cổ tích của Nguyễn Huy Tưởng lung linh, kì ảo trong kí ức của thế hệ măng non. Từ lí thuyết mĩ học tiếp nhận, có thể khẳng định sự thành công của Nguyễn Huy Tưởng trong mảng truyện cổ viết cho thiếu nhi là sự kết hợp hài hòa giữa tài năng nghệ thuật và sự thấu hiểu vô cùng sâu sắc đời sống tâm hồn phong phú của các em.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO