MURAKAMI QUAN NIỆM VỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ

  • Hoàng Thị Mỵ
Từ khóa: Murakami, hiện đại, hậu hiện đại, nghệ thuật tự sự.

Tóm tắt

Murakami là một trong những bậc thầy văn chương hậu hiện đại, tuy nhiên bản thân ông và một số nhà nghiên cứu đôi khi không thừa nhận. Điều này chứng tỏ, trong sáng tác của Murakami, các yếu tố hiện đại và hậu hiện đại luôn đan xen nhau. Qua khảo sát các bài phỏng vấn nhà văn, chúng tôi thấy được những nền tảng đặc thù của lối viết hậu hiện đại, cũng như kiểu tư duy nghệ thuật độc đáo, không chịu ảnh hưởng nhiều từ truyền thống văn chương Nhật mà là từ phương Tây. Tất cả những điều đó đã tạo nên một cảm quan nghệ thuật cá biệt và một phong cách nghệ thuật bậc thầy của Murakami.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO