TIẾP NHẬN TIỂU THUYẾT ĐỨC THẾ KỈ XX Ở VIỆT NAM TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHIÊN CỨU, PHÊ BÌNH SAU NĂM 1986

  • Ôn Thị Mĩ Linh
Từ khóa: Tiếp nhận, tiểu thuyết Đức thế kỉ XX, Franz Kafka, Günter Grass.

Tóm tắt

So với dịch thuật và nghiên cứu, phê bình tiểu thuyết Đức thế kỉ XX ở Việt Nam sau năm 1986 chưa có nhiều thành tựu. Tiểu thuyết gia Đức thế kỉ XX được nghiên cứu nhiều nhất ở Việt Nam là Franz Kafka. Một số nhà văn như Herman Hesse, Anna Seghers và Erich Maria Remarque dù được dịch nhiều ở Việt Nam nhưng việc tiếp nhận tác phẩm của họ qua nghiên cứu, phê bình lại hạn chế. Một tác giả lớn, được nghiên cứu nhiều trên thế giới như Günter Grass chưa được nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm. Rào cản về ngôn ngữ, sự thiếu vắng các chính sách thúc đẩy nghiên cứu, sự vắng bóng tiểu thuyết Đức thế kỉ XX trong chương trình giảng dạy ở bậc phổ thông có thể là những nguyên nhân lí giải cho bức tranh nghiên cứu, phê bình thiếu toàn diện này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO