TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP – TỪ KIM DUNG ĐẾN CỔ LONG

  • Nguyễn Thị Mai Chanh
Từ khóa: Tiểu thuyết võ hiệp, Kim Dung, Cổ Long, văn học đại chúng, văn học Đài Loan

Tóm tắt

Tiểu thuyết võ hiệp tân phái” gắn liền với tên tuổi hai tác gia Kim Dung (Hồng Kông) và Cổ Long (Đài Loan). Kim Dung thành danh trước và là nhà văn tiền bối của Cổ Long. Thành công của Kim Dung đương thời đã tạo huyền thoại đỉnh cao không thể vượt của tiểu thuyết võ hiệp. Tuy nhiên, rốt cuộc huyền thoại luôn là huyền thoại của một thời. Sự xuất hiện của Cổ Long đã khai mở dặm đường mới cho tiểu thuyết võ hiệp. Về mặt phong cách, Kim Dung và Cổ Long đã tạo thành một đối sánh sắc nét. Bởi vậy, chúng tôi thấy cần thiết so sánh trực diện hai tác gia này. Sự so sánh ngoài việc nhắm tới mô tả đặc sắc sáng tác của mỗi nhà văn, còn đồng thời phác họa bước tiếp nối của thể loại tiểu thuyết võ hiệp - một bộ phận quan trọng trong chỉnh thể văn hóa đại chúng của cộng đồng Hoa ngữ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO