MARKETING DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN CROWNE PLAZA WEST HANOI

  • Vương Thị Vân Anh

Tóm tắt

Kinh doanh khách sạn là một ngành kinh doanh dịch vụ. Chính vì vậy, khách hàng thường biết tới sản phẩm, dịch vụ của khách sạn thông qua các kênh tiếp thị và truyền thông của khách sạn. Marketing du lịch có trách nhiệm là một hướng tiếp cận mới nhằm phát triển kinh doanh du lịch một cách bền vững và đang trở thành một xu thế toàn cầu. Tuy nhiên, việc thực hiện marketing du lịch có trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh khách sạn chưa được quan tâm đúng mức. Trên cơ sở khảo sát khách sạn Crowne Plaza West Hanoi, bài báo nghiên cứu cơ sở lí luận về marketing du lịch có trách nhiệm đồng thời đưa ra một số phân tích, đánh giá về thực trạng marketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh tại khách sạn này.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
BAI BÁO