VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ NHẬT BẢN TRONG GIA ĐÌNH HẠT NHÂN HIỆN NAY

  • Nguyễn Thị Châu

Tóm tắt

Trong chiến tranh người Nhật coi thiết chế IE/家(nhà) cùng với “chính thể dân tộc” độc đáo của họ là điểm ưu việt giúp họ có thể tạo nên nét riêng, không giống với các quốc gia và những nền văn hóa khác trên thế giới. Ở thiết chế này, người đàn ông đóng vai trò vô cùng quan trọng, ngược lại người phụ nữ chỉ đóng vai trò thứ yếu, nhưng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, vai trò và vị thế của người phụ nữ trong gia đình Nhật Bản đã được nâng cao, đặc biệt là ở các gia đình hạt nhân. Bài viết nhằm giới thiệu một cách khái quát về vai trò, vị thế của người phụ nữ Nhật Bản trong gia đình hiện nay cùng với sự thay đổi của nó trong xã hội đương đại.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
BAI BÁO