KHÔNG GIAN TRONG VĂN HỌC YÊU NƯỚC VIẾT VỀ NHÀ TÙ THỰC DÂN, ĐẾ QUỐC DƯỚI GÓC NHÌN TỰ SỰ HỌC (GIAI ĐOẠN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX)

  • Phạm Văn Đại

Tóm tắt

Không gian tự sự là một trong những vấn đề, một khái niệm thuộc về tự sự học (narratology). Tiếp cận các sáng tác thơ văn của người chiến sĩ yêu nước viết về nhà tù thực dân, đế quốc, trong đó bao hàm cả các sáng tác hình thành ngay trong tù (giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX) dưới góc nhìn tự sự học, ghi nhận sự xuất hiện của nhiều kiểu không gian như: không gian nhà tù (tên các nhà tù); không gian mang tính chất tù túng, ngột ngạt (trong buồng giam) đối lập với không gian mênh mông, tự do (cuộc sống bên ngoài); không gian quen thuộc của quê hương, làng mạc; không gian gắn với những cao trào cách mạng, không gian thể hiện qua các biểu tượng không gian...
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
BAI BÁO