Quay trở lại chi tiết bài viết TRUYỀN THÔNG VÀ NGOẠI GIAO VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ: CUỘC CHIẾN MỚI VỚI CHIẾN DỊCH NGOẠI GIAO “TÌM KIẾM HOÀ BÌNH” CỦA MỸ (1965-1967) Tải xuống tải PDF