XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ THÍCH HỢP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT THU HỒI DỊCH CỦA QUẢ NHÀU

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0006

  • Nguyễn Văn Lợi
Từ khóa: dịch quả nhàu, enzyme pectinase, hiệu suất thu hồi, nhiệt độ thủy phân, thời gian thủy phân.

Tóm tắt

Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi dịch quả nhàu là nồng độ chế phẩm enzyme pectinase, nhiệt độ thủy phân và thời gian thủy phân được khảo sát. Thông số công nghệ tối ưu là nồng độ chế phẩm enzyme pectinase sử dụng là 0,4%, nhiệt độ thủy phân 40 oC, thời gian thủy phân là 240 phút. Ở điều kiện này hiệu suất thu hồi dịch quả nhàu đạt được hơn 90%. Bên cạnh đó áp lực ép thu hồi dịch quả nhàu được xác định là 200 kg\cm2 trong trong 10 phút\mẻ với tốc độ li tâm 8000 vòng\phút trong 15 phút. Dịch quả nhàu thu được chứa đựng trong chai nhựa PE tối màu chuyên dụng có dung tích 1,5 lít và bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 4oC. Một số chỉ tiêu hóa sinh như đường tổng số, protein tổng số, vitamin C và các chỉ tiêu màu sắc, mùi, vị, độ trong của dịch quả nhàu đã được xác định bằng các phương pháp phân tích. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20