Quay trở lại chi tiết bài viết MÔ TẢ LOÀI CÁ CHIÊN BẸT Pareuchiloglanis sp. (SILURIFORMES: SISORIDAE) Ở LƯU VỰC SÔNG ĐÀ, ĐỊA PHẬN HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU Tải xuống tải PDF