CHỌN LỌC GIỐNG SẮN TIỀM NĂNG CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN NGẬP ÚNG THÔNG QUA SỰ BIỂU HIỆN HÌNH THÁI - SINH LÍ

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0068

  • Sengsoulichan Dethvongsa
  • Nguyen Anh Vũ
  • Trần Khánh Vân
Từ khóa: cây sắn, chống chịu, ngập úng

Tóm tắt

Thí nghiệm chọn lọc giống sắn tiềm năng chống chịu ngập úng nhân tạo được thực hiện trên 17 giống sắn in vitro ở giai đoạn 3 tháng tuổi sau khi trồng trong bầu đất trong thời gian 12 ngày thông qua các chỉ tiêu sinh lí: số lượng lá\cây, số lượng lá vàng, số lượng cây héo và hàm lượng diệp lục. Kết quả thí nghiệm cho thấy các giống sắn có khả năng chịu ngập úng khác nhau: một số giống chỉ sau 3 ngày sinh trưởng trong điều kiện ngập úng bắt đầu có biểu hiện như số lượng lá\cây giảm xuống còn 83,93 % 93,75 %, 93,81 %, 95,88 % và 96,48 % ở các giống sắn C86, C23, H3, C84 và C31 theo thứ tự; sau 6 ngày bị ngập thì một số giống sắn có tỉ lệ lá vàng tăng mạnh, trên 40 % tổng số lá\cây chuyển sang màu vàng như giống sắn C71 (44,68 %) hay giống C13 (53,12 %), nhiều giống sắn bị héo và chết 100 % số lượng cây thí nghiệm như các giống Hanoi3, C10, C13, C34, C42, C66, C71, C84 và C86; cùng với các biểu hiện về hình thái và sinh trưởng của các giống sắn trong điều kiện ngập úng thì chỉ tiêu về hàm lượng diệp lục tổng số cũng suy giảm rõ rệt, sau 9 ngày ngập úng thì chỉ còn giống C60 là vẫn có hàm lượng diệp lục tổng số là 77,38 %, các giống sắn khác thì hàm lượng này không quá 50 %. Chúng tôi nhận thấy thời gian ngập úng càng dài thì đáp ứng chống chịu của các giống sắn nghiên cứu càng bộc lộ rõ hơn. Sau 12 ngày thí nghiệm, chúng tôi xác định được giống sắn C60 là giống có khả năng chịu ngập tốt nhất trong 17 giống nghiên cứu và đây sẽ là nguồn vật liệu tốt trong việc chọn tạo giống sắn chịu ngập.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO