Quay trở lại chi tiết bài viết CẬP NHẬT TÊN CHI AMBLOVENATUM J.P. ROUX (THELYPTERIDACEAE) VÀ GHI NHẬN PHÂN BỐ MỚI LOÀI Amblovenatum Terminans Ở VIỆT NAM Tải xuống tải PDF