Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VIỆT NAM THÔNG QUA CHỈ SỐ KHÍ HẬU DU LỊCH (TCI) Tải xuống tải PDF