ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VIỆT NAM THÔNG QUA CHỈ SỐ KHÍ HẬU DU LỊCH (TCI)

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0022

  • Hoàng Thị Kiều Oanh
Từ khóa: du lịch nghỉ dưỡng, chỉ số khí hậu, TCI, Côn Đảo.

Tóm tắt

Bài báo đã tiến hành đánh giá điều kiện khí hậu đối với du lịch bằng chỉ số khí hậu du lịch TCI - Tourism Climate Index, do Mieczkowsk đề xuất (1985). Đây là chỉ số khí hậu tổng hợp thực nghiệm, đánh giá ảnh hưởng đồng thời của 7 đặc trưng khí hậu: nhiệt độ tối cao trung bình (oC); độ ẩm tối thấp trung bình (%); nhiệt độ trung bình (oC), độ ẩm trung bình (%); lượng mưa, số giờ nắng và tốc độ gió trung bình. So sánh kết quả tính của 12 tháng trong năm ở Côn Đảo với “Phân loại mức độ thuận lợi của khí hậu cho du lịch” theo TCI (Mieczkowsk, 1985) cho thấy khí hậu Côn Đảo quanh năm thuận lợi cho hoạt động du lịch. Thời kì thích hợp nhất là các tháng từ 12 - 4, vì chỉ số TCI đạt từ Tốt đến Rất tốt; các tháng từ 5 - 11, TCI ở mức Thuận lợi, do lúc này thường có mưa to, gió lớn. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO