KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU TƠ (Plutella xylostella L.) CỦA DỊCH CHIẾT THÔ MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0019

  • Lê Thị Thủy
  • Nguyễn Thị Hoài Thu
Từ khóa: dịch chiết thực vật, chỉ số ngán ăn, hiệu lực tiêu diệt, phòng trừ sinh học, sâu tơ (Plutella xylostella L.).

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của ba loại dịch chiết có nguồn gốc từ thực vật đến khả năng xua đuổi, giết sâu trực tiếp và tính ngán ăn của loài sâu tơ (Plutellaxyl ostella L.). Kết quả cho thấy, tỉ lệ xua đuổi sâu tơ đạt tới 53,10% khi phun dịch chiết từ gừng-tỏi-ớt. Tỉ lệ này khi dùng dịch chiết củ hành tăm và dịch chiết từ lá cà chua đạt lần lượt là 31,48% và 27,80%. Tương tự, với 2 chỉ tiêu nghiên cứu khác, việc sử dụng dịch chiết gừng-tỏi-ớt cũng mang lại hiệu quả cao nhất khi đạt tỉ lệ là 86,63% trong chỉ tiêu về hiệu lực giết sâu trực tiếp và 94,60% ở chỉ số gây ngán ăn. Trong khi, việc phun dịch chiết từ củ hành tăm và lá cà chua chỉ có hiệu lực gây chết với sâu tơ lần lượt là 50,25% và 40,65%. Còn chỉ số ngán ăn của sâu tơ đối với lá rau cải được tẩm dịch chiết từ củ hành tăm và lá cà chua đạt giá trị là 64,23% và 44,45%. Kết quả này bước đầu cho thấy dịch chiết gừng-tỏi-ớt đã có ảnh hưởng tích cực trong việc phòng trừ sâu tơ hại rau cải ngọt. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO