ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ CÁC CHỦNG NẤM ISARIA TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN COPIA

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0017

  • Nguyễn Đình Việt
  • Nguyễn Thị Thùy Vân
  • Trương Xuân Lam
  • Dương Minh Lam
Từ khóa: Isaria, insect fungi, Copia, Sơn La, Xuân Sơn, Phú Thọ.

Tóm tắt

Isaria là chi nấm kí sinh côn trùng quan trọng chiếm số lượng loài lớn trong họ nấm Cordycipitaceae, có vùng phân bố rộng trên toàn cầu, với 72 loài được công nhận và có nhiều ứng dụng trong y dược, nông nghiệp. Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 11 loài Isaria. Trong quá trình nghiên cứu tại khu bào tồn thiên nhiên Copia - Sơn La, Vườn quốc gia Xuân Sơn - Phú Thọ 51 mẫu nấm côn trùng đã được thu thập, trong đó có 05 mẫu được định loại là các loài thuộc chi Isaria. Các kí chủ được định loại là ấu trùng bộ Lepidoptera và Coleoptera. Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân tích trình tự ADN của một số đoạn gen cho thấy các mẫu nấm nghiên cứu là các loài Isaria cicadae, I. fumosorosea, I. tenuipes và I. amoene-rosea. Mẫu Isaria sp. XS97 cần có những nghiên cứu về sinh học phân tử và đặc điểm sinh học khác cần được tiến hành để định danh đến loài.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO