CẤU TRÚC, SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT CYCLOOLIGOMER DEPSIPEPTIDES TỪ NẤM

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0016

  • Nguyễn Thị Thùy Vân
  • Nguyễn Đình Việt
  • Dương Minh Lam
Từ khóa: Cyclooligomer depsipeptides, hoạt tính sinh học, nấm.

Tóm tắt

Cyclooligomer depsipeptides (CODs) là các peptolides mà trong cấu trúc mạch vòng của chúng có 2 hay nhiều liên kết ester được hình thành giữa amino acid với α-hydroxy acid, các liên kết ester trong vòng được sắp xếp một cách xen kẽ, đều đặn tạo nên cấu trúc đối xứng. Các CODs được xếp chủ yếu vào bốn nhóm cyclotetrapeptides, cyclohexadepsipeptides, cyclooctadepsipeptides và diketomorpholines được phân lập từ chi Beauveria, Cordyceps, Isaria, Acremonium, Nigrospora, Peacilomyces, Verticillium, Fusarium, Aspergillus… Quá trình sinh tổng hợp CODs diễn ra bên ngoài ribosome bởi các enzyme phức hợp chứa một hay nhiều protein lớn (NRPSs). Hiện có hai mô hình giả thuyết về sự hình thành các depsipeptide này. CODs từ nấm được ghi nhận có hoạt tính sinh học đa dạng, đặc biệt là khả năng diệt côn trùng, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và khả năng kháng các loại vi sinh vật. Vì vậy, CODs được coi là hoạt chất tự nhiên rất tiềm năng có ứng dụng trong y học và nông nghiệp. Bài báo này sẽ cung cấp thông tin tổng quan về đa dạng cấu trúc của CODs được phân lập từ nấm và các đặc tính sinh học đặc trưng của các chất này. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO