Chloritis caseus (PFEIFFER, 1860) - LOÀI GHI NHẬN MỚI CHO KHU HỆ THÂN MỀM Ở CẠN VIỆT NAM (MOLLUSCA: GASTROPODA: CAMAENIDAE)

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0015

  • Đỗ Đức Sáng
  • Đỗ Đức Sáng và Nguyễn Thanh Sơn
Từ khóa: Đặc hữu, Heterobranchia, Chloritis, Đắk Lắk, Việt Nam.

Tóm tắt

Giống Chloritis Beck, 1837 với khoảng 160 loài đã được ghi nhận, phân bố giới hạn ở Đông và Nam châu Á, trong đó nhiều loài có phạm vi phân bố hẹp. Đến nay, đã phát hiện được tám loài Chloritis tại Việt Nam. Mẫu vật của loài ghi nhận mới cho khu hệ Thân mềm ở cạn Việt Nam, loài Chloritis caseus (Pfeiffer, 1860) được phát hiện từ tỉnh Đắk Lắk, góp phần nâng tổng số loài thuộc giống này tại Việt Nam lên chín loài. Loài Chloritis caseus được đặc trưng bởi kích thước trung bình, xoắn phải, màu vàng nâu; vỏ hình cầu với tháp ốc phẳng; có 4½ vòng xoắn tách biệt bởi rãnh xoắn sâu và rộng; vòng xoắn cuối tạo gờ dạng vai ở ngoại vi với nửa dưới thu hẹp, khoảng một phần tư vòng cuối quay xiên xuống dưới vì vậy miệng vỏ hướng thẳng về vùng rốn; miệng vỏ tròn, vành miệng mở rộng, dày và phản chiếu; lớp thể chai dày, hẹp; lỗ rốn mở rộng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO