ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ VÙNG GEN ITS-rDNA CỦA LOÀI HOÀNG LIÊN Ô RÔ LÁ DÀY (Mahonia bealei (FORTUNE) CARRIÈRE) CỦA VIỆT NAM

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0013

  • Nguyễn Thị Phương Trang
  • Vũ Thị Huế
  • Vũ Thị Dung
  • Ngô Văn Tùng
  • Nguyễn Thị Hồng Liên
  • Bùi Thu Hà
Từ khóa: Hoàng liên ô rô lá dày, ITS, Mahonia bealei.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích đặc điểm phân tử vùng gen ITS-rDNA của loài Hoàng liên ô rô lá dày. Kết quả cho thấy vùng gen ITS dài 700 bp có chứa 24,1% Timin, 28,4% Guamin, 23,4% Adenin và 24,1% Cistezin, là vùng gen phù hợp để sử dụng trong công tác xác định loài và nghiên cứu mối quan hệ di truyền cho các loài họ Berberidaceae. Sự khác biệt di truyền trung bình giữa chi Mahonia và chi Berberis là 2,3%, với các chi khác là 17% đến 22%. Cặp mồi đặc hiệu khuếch đại vùng gen ITS dài 300 bp loài Mahonia bealei đã được phát triển và tổng hợp. Trình tự vùng gen ITS-300 của Hoàng liên ô rô lá dày đã được đăng ký lên ngân hàng gen thế giới với mã số MT 008067.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO