NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ, SINH HÓA THEO TUỔI PHÁT TRIỂN CỦA QUẢ CHUỐI TÂY (Musa paradisiaca L.) TRỒNG TẠI THANH TRÌ, HÀ NỘI

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0011

  • Lê Văn Trọng
  • Nguyễn Như Khanh
Từ khóa: quả chuối tây, chỉ tiêu sinh lí, chỉ tiêu sinh hóa, chín sinh lí.

Tóm tắt

Nghiên cứu xác định thời điểm chín của quả là cơ sở khoa học cho việc thu hoạch và bảo quản quả được tốt hơn. Các phương pháp sinh lí, hóa sinh được sử dụng để phân tích sự biến đổi một số chỉ tiêu theo sự sinh trưởng và phát triển của quả chuối tây trồng tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội từ khi hình thành cho đến khi quả chín. Kết quả cho thấy, quả chuối tây đạt kích thước tối đa khi 16 tuần tuổi, lúc này vỏ quả có màu vàng nhạt do sự giảm hàm lượng diệp lục và tăng hàm lượng carotenoit. Hàm lượng vitamin C và hàm lượng axit hữu cơ tổng số trong thịt quả đạt cực đại khi quả 12 tuần tuổi, sau đó giảm dần. Hàm lượng tinh bột tăng đến 14 tuần tuổi, sau đó giảm xuống. Hàm lượng đường khử tăng dần đến 16 tuần tuổi rồi giảm xuống. Hàm lượng protein giảm dần từ khi quả mới hình thành cho đến khi quả chín, hàm lượng lipit tăng dần đến 15 tuần tuổi, sau đó giảm xuống. Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi xác định được thời điểm chín sinh lí của quả chuối tây là 16 tuần tuổi, đây là thời điểm quả ngừng sinh trưởng và tích lũy nhiều chất dinh dưỡng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO