Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN THIẾU NƯỚC ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ CỦA CÂY BỒ CÔNG ANH ẤN ĐỘ (Lactuca indica L.) Tải xuống tải PDF