Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ pH ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP, HOẠT TÍNH VÀ ĐỘ BỀN CỦA α-AMYLASE TỪ CHỦNG VI KHUẨN Bacillus subtilis V37 Tải xuống tải PDF