HOẠT CHẤT ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ VÚ TRONG QUẢ CÂY THÔI CHANH TRẮNG (Tetradium ruticarpum)

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0008

  • Nguyễn Phi Hùng
  • Trần Quốc Toàn
  • Nguyễn Anh Tuấn
  • Trịnh Ngọc Thảo Vy
  • Ngô Thị Ngọc Yến
  • Tô Đạo Cường
  • Đặng Ngọc Quang
Từ khóa: Tetradium ruticarpum, rutaecarpine, evodiamine, schinifoline, integrifoliodiol.

Tóm tắt

Ba hợp chất alkaloid là rutaecarpine (1), evodiamine (2), schinifoline (3) và một hợp chất phenylpropanoid là integrifoliodiol (4) đã được tinh sạch từ dịch chiết của quả cây Thôi chanh trắng Tetradium ruticarpum (A. Juss.) T. G. Hartley thu tại Lạng Sơn. Cấu trúc của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như phổ khối (MS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều (2D NMR). Cả bốn hợp chất đều được nghiên cứu khả năng kháng tế bào ung thư vú (MCF-7) và tế bào kháng thuốc ung thư vú (MCF\TAMR). Kết quả cho thấy, hợp chất rutaecarpine (1) có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào kháng thuốc ung thư vú MCF\TAMR với IC50 là 64,6 M, ngoài ra ba hợp chất 1, 2 và 4 có khả năng ức chế tế bào ung thư vú MCF-7 ở mức độ trung bình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO