Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐẤT NGẬP NƯỚC VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI BẰNG TƯ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT Tải xuống tải PDF